Neem Oil Based-EC Containing Azadirachtin 0.03% (300PPM) w/w
Neem seed kernel based EC containing Azadirachtin 0.15% E.C. (1500 PPM)
Neem Based Granular Formulation containing Azadirachtin 0.15%(1500 PPM) w/w
Neem kernel based EC containing Azadirachtin 0.3% w/w min.(3000 PPM)
Neem extract concentrate containing Azadirachtin 5% w/w
Neem Extract Concentrate containing Azadirachtin 10% w/w
Neem seed kernel based EC containing Azadirectin 1% (10000 PPM)